تجارب زنان از فرایند دادرسی دعاوی خانوادگی (مطالعه شهر کرمان)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 77-115

ریحانه شهیدی؛ راحله کاردوانی؛ امیررضا دهقانی نیا؛ سید مهدی میردادشی


اعتبارسنجی روایات سزاواری سجدۀ زن بر شوهر

دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 87-109

زهره رجبیان


ارزیابی انتقادی حکم حرمت زن بر شوهر با شیر دادن مادربزرگ به نوة دختری

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 89-105

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی


«منع تشبه به جنس مخالف» به مثابة قاعدة فقهی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 93-120

حسین بستان (نجفی)؛ محمد رضا کدخدایی


بصری شدن منزلت زنانه و مدیریت بدن (مورد مطالعه: زنان مراجعه کننده به مراکز زیبایی در شهر بندرعباس)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 93-116

یاسر رستگار؛ ابراهیم اخلاصی؛ لیلا گلشنی خجسته


تأثیر انسجام خانوادگی و گروه همسالان با رفتارهای قلدرانه دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 93-113

رامین حبیبی کلیبر؛ صادق صیادی


خانواده‌محوری در نظام مالیاتی با تأکید بر نظام حقوق مالیاتی ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 95-123

سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری؛ احمد خسروی


معیار بکارت و ثیبوبت از منظر لغت، فقه و روایات

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 97-123

مهدی سجادی امین


حکم نفقه زن بیوه بر اساس آیه 240 سوره بقره

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 100-137

امیر مهاجر میلانی


قاعده نفی غرر در نکاح در سخنان فقها و حقوق ایران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 101-123

زینب طلابکی طرقی؛ سید مهدی دادمرزی


سبک زندگی دختران مجرد مستقل

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 107-146

ابوتراب طالبی؛ اکرم فتوت


آثار شروط ضمن عقد نکاح

دوره 2، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 99-126

ابوالقاسم علیدوست؛ مهدی سنجرانی


ارزش‌های فرهنگی و گرایش به فرزندآوری در زنان 15-49 ساله شهر همدان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 106-127

ام البنین چابکی؛ فریبا سیدان؛ طاهره ساعتی معصومی


وضعیت خوشبختی شهروندان زنجانی و ارزش‌های زنانگی و مردانگی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 107-129

سعیده امینی؛ فائزه مقیمی


کنش های رفتاری حجاب در واقعه‌ی عاشورا و نتایج تربیتی حاصل از آن

دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 111-131

علی ستاری؛ مریم السادات طباطبائی


برساخت مدل زمینه‌ای تجربة رسیدن به خودکشی در میان زنان خودکشی‌کنندة شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 111-148

علی ایاسه؛ حبیب احمدی؛ اسفندیار غفاری نسب؛ رقیه خسروی


معیارها و شاخص‌های اخلاقی پنهان کاری نامطلوب در زندگی زناشویی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 113-132

حمید مریدیان؛ ابراهیم شفیعی سروستانی