تماس با ما

ضمن تشکر و قدردانی از شما محقق ارجمند در انتخاب این نشریه، خواهشمند است جهت بررسی وپیگیری وضعیت مقالة خود، صرفاً با آدرس‌های زیر مکاتبه فرمایید:

جهت ارتباط با دفتر دوفصلنامه:

2faslnameh@gmail.com

faslnameh@wrc.ir

 جهت ارتباط با سردبیر:

mt.karami@yahoo.com


CAPTCHA Image