اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمد قائنی

استاد درس خارج حوزه علمیه قم

ghaeniwrc.ir

جواد حبیبی‌تبار

دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

habibitabarwrc.ir

محمّدتقی سبحانی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

sobhani.mohasyahoo.com

محمّدتقی کرمی

دانشیار دانشگاه علّامه طباطبایی

mt.karamiyahoo.com

حسین بستان

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hbostanrihu.ac.ir

علی انتظاری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

alientezari.ir

فریبا علاسوند

استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده

alasvand.fgmail.com

سردبیر

محمّدتقی کرمی

دانشیار دانشگاه علّامه طباطبایی

mt.karamiyahoo.com