دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-185 
تحلیل‌ گفتمان، چارچوبی برای شناسایی ویژگی‌های خط‌مشی‌گذاری عدالت جنسیتی در ایران

صفحه 62-100

سید حسین کاظمی؛ ناهید سلیمی؛ سهیلا صادقی فسا؛ طوبی شاکری گلپایگانی