کلیدواژه‌ها = اخلاق هنجاری عملی
مری وارن و استدلال های پیامدگرایانه برجواز سقط جنین

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 139-158

فاطمه جمشیدی؛ علیرضا ال بویه