کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
واکاوی دلایل تأخیر ازدواج دختران: یک پژوهش کیفی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 127-159

زینب فعله گری؛ ستار پروین؛ مهربان پارسامهر


تجربة مادرانة زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود (مطالعه‌ای پدیدارشناسی)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 145-168

احمد غیاثوند؛ سمیه عرب خراسانی