دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-217 
4. سبک زندگی دختران مجرد مستقل

صفحه 107-146

ابوتراب طالبی؛ اکرم فتوت


6. تطور روش‌شناختی در جریان موسوم به «فمینیسم اسلامی»

صفحه 169-204

عزت‌السادات میرخانی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ محسن بدره