دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-176 
5. آثار شروط ضمن عقد نکاح

صفحه 99-126

ابوالقاسم علیدوست؛ مهدی سنجرانی


6. بررسی ماهیت فقهی و حقوقی خلع

صفحه 127-160

‌جواد حبیبی‌تبار؛ سید‌حسن طبیب‌زاده حائری