برای مشاهده مراحل ارسال مقاله بر روی لینککلیک نمایید

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-185 

3. تحلیل‌ گفتمان، چارچوبی برای شناسایی ویژگی‌های خط‌مشی‌گذاری عدالت جنسیتی در ایران

صفحه 62-100

سید حسین کاظمی؛ ناهید سلیمی؛ سهیلا صادقی فسا؛ طوبی شاکری گلپایگانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-1938