بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با سلامت اجتماعی نوجوانان دختر 15-19 ساله شهر مشهد مقدس

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 115-142

فاطمه حسینی؛ مهناز امیرپور؛ ملیحه محمدپور


مشروعیت ازدواج با شرط محدودیت در تمکین

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 117-134

بهنام قنبرپور؛ سید جواد سید علیزاده گنجی


بررسی عوامل فردی و زمینه ای مرتبط با رضایت جنسی زنان (مطالعه زنان متاهل در شهر تبریز)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 117-147

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ الهام حسین زاده


تمایزات شیعی – سنی نگرش جنسیتی در ایران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 125-156

یعقوب فروتن


سبک‌های دلبستگی و صمیمیت زناشویی : نقش میانجی خودمهارگری اسلامی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 125-147

حسین رضائیان بیلندی؛ فاطمه سادات میرقادری


مری وارن و استدلال های پیامدگرایانه برجواز سقط جنین

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 139-158

فاطمه جمشیدی؛ علیرضا ال بویه


تجربة مادرانة زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود (مطالعه‌ای پدیدارشناسی)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 145-168

احمد غیاثوند؛ سمیه عرب خراسانی


بررسی ماهیت فقهی و حقوقی خلع

دوره 2، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 127-160

‌جواد حبیبی‌تبار؛ سید‌حسن طبیب‌زاده حائری


واکاوی دلایل تأخیر ازدواج دختران: یک پژوهش کیفی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 127-159

زینب فعله گری؛ ستار پروین؛ مهربان پارسامهر


پوشش کنیزان در خانوادة امامان شیعه:؛ تحلیل فقهی - تاریخی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 127-151

محمد عشایری منفرد


جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریة جنسی» اسلامی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 131-153

حسین سوزنچی


بررسی جواز مدیریت های زنان بر اساس آیه قوامون

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 137-169

علی آقا پیروز


وضعیت فقهی ـ حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 147-174

اعظم ابراهیمی؛ حسین کاویار


تحلیل نقش خانواده در پیمان برادری براساس نظریه همبستگی اجتماعی دورکیم

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 149-170

مرتضی حسنی نسب؛ ریحانه کریمی


قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع

دوره 3، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 157-171

مجید دهقان


راهکارهای فقهی، حقوقی برون رفت از تعلیق زوجیت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 157-173

سید محمد رضوی؛ سید علی رضوی