کلیدواژه‌ها = همسان‌همسری
معیارهای همسرگزینی و رضایت از زناشویی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 31-68

علی انتظاری؛ سیمین ویسی