کلیدواژه‌ها = مادری
مادری: سنخ‌ها، معانی و انگیزه‌ها

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 41-70

مرضیه افضلی؛ علی انتظاری


بررسی رویکرد کلان سیاست‌گذاری اجتماعی ایران در حوزة مادری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 35-65

علی اکبر تاج مزینانی؛ راحله کاردوانی