کلیدواژه‌ها = طلاق
بازشناسی فقهی ماهیت جدایی زن از شوهر مفقود الاثر و حکم عده او

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 11-29

رضا عندلیبی؛ سید مصطفی طباطبایی


بررسی ماهیت فقهی و حقوقی خلع

دوره 2، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 127-160

‌جواد حبیبی‌تبار؛ سید‌حسن طبیب‌زاده حائری


ساخت اجتماعی طلاق در ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 47-69

محمد تقی کرمی قهی