کلیدواژه‌ها = ولایت
بررسی جواز مدیریت های زنان بر اساس آیه قوامون

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 137-169

علی آقا پیروز


ماهیت قوامیت

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 7-45

سید حمید جزایری؛ مجید دهقان