کلیدواژه‌ها = کمال مطلق الهی
مبدأ هستی در الهیات فمینیستی و حکمت صدرایی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 53-78

مهدی شجریان؛ احمد واعظی