کلیدواژه‌ها = همسرگزینی
معیارهای همسرگزینی و رضایت از زناشویی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 31-68

علی انتظاری؛ سیمین ویسی


نگرش‌ها و رفتارهای ایرانیان در زمینه ازدواج فامیلی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 61-78

سید مهدی اعتمادی فر