کلیدواژه‌ها = عدۀ زن بیوه در دوران جاهلیت
حکم نفقه زن بیوه بر اساس آیه 240 سوره بقره

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 100-137

امیر مهاجر میلانی