کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان
تحلیل‌ گفتمان، چارچوبی برای شناسایی ویژگی‌های خط‌مشی‌گذاری عدالت جنسیتی در ایران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 62-100

سید حسین کاظمی؛ ناهید سلیمی؛ سهیلا صادقی فسا؛ طوبی شاکری گلپایگانی


جنسیت در واژگان ترجمة فارسیِ صفارزاده از قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-53

محمد رحیمی خویگانی؛ عسکرعلی کرمی؛ حمید باقری دهبارز