کلیدواژه‌ها = سنخ‌شناسی
مادری: سنخ‌ها، معانی و انگیزه‌ها

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 41-70

مرضیه افضلی؛ علی انتظاری


سنخ‌شناسی نگرش به ارزش‌های سنتی خانواده

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 68-95

محمدتقی کرمی؛ مینا موسوی زاده