نویسنده = رضائیان بیلندی، حسین
سبک‌های دلبستگی و صمیمیت زناشویی : نقش میانجی خودمهارگری اسلامی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 125-147

حسین رضائیان بیلندی؛ فاطمه سادات میرقادری