نویسنده = پارسامهر، مهربان
واکاوی دلایل تأخیر ازدواج دختران: یک پژوهش کیفی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 127-159

زینب فعله گری؛ ستار پروین؛ مهربان پارسامهر