نویسنده = طالبی، ابوتراب
سبک زندگی دختران مجرد مستقل

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 107-146

ابوتراب طالبی؛ اکرم فتوت