نویسنده = حبیبی‌تبار، ‌جواد
بررسی ماهیت فقهی و حقوقی خلع

دوره 2، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 127-160

‌جواد حبیبی‌تبار؛ سید‌حسن طبیب‌زاده حائری