کلیدواژه‌ها = مادری
تعداد مقالات: 2
1. مادری: سنخ‌ها، معانی و انگیزه‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-70

مرضیه افضلی؛ علی انتظاری


2. بررسی رویکرد کلان سیاست‌گذاری اجتماعی ایران در حوزة مادری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-65

علی اکبر تاج مزینانی؛ راحله کاردوانی