کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تعداد مقالات: 6
4. خوانشی نو در توصیف و تحلیل خاستگاه تفاوت‌های جنسیتی از نگاه علامه طباطبایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-81

محمود خلیلیان شلمزاری؛ عبدالحسین خسرو‌پناه