کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 6
2. قلمرو اختیارات دولت در مسائل خانواده در نگاه علامه طباطبائی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-34

سیدضیاء مرتضوی


3. بررسی جواز مدیریت های زنان بر اساس آیه قوامون

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-169

علی آقا پیروز


4. بررسی رویکرد کلان سیاست‌گذاری اجتماعی ایران در حوزة مادری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-65

علی اکبر تاج مزینانی؛ راحله کاردوانی


6. تجربة مادرانة زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود (مطالعه‌ای پدیدارشناسی)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-168

احمد غیاثوند؛ سمیه عرب خراسانی