کلیدواژه‌ها = سنخ‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. مادری: سنخ‌ها، معانی و انگیزه‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-70

مرضیه افضلی؛ علی انتظاری


2. سنخ‌شناسی نگرش به ارزش‌های سنتی خانواده

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 68-95

محمدتقی کرمی؛ مینا موسوی زاده