کلیدواژه‌ها = رابطۀ جنسی
تعداد مقالات: 1
1. روابط جنسی پیش از ازدواج در میان جوانان؛ الگوها، انگیزه‌ها، پاداش‌ها و هزینه‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 122-155

زکیه شرعی نژاد؛ محمد سعید ذکایی