نویسنده = واعظی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مبدأ هستی در الهیات فمینیستی و حکمت صدرایی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-78

مهدی شجریان؛ احمد واعظی