نویسنده = رضائیان بیلندی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌های دلبستگی و صمیمیت زناشویی : نقش میانجی خودمهارگری اسلامی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-147

حسین رضائیان بیلندی؛ فاطمه سادات میرقادری