نویسنده = سلیمی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل‌ گفتمان، چارچوبی برای شناسایی ویژگی‌های خط‌مشی‌گذاری عدالت جنسیتی در ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 62-100

سید حسین کاظمی؛ ناهید سلیمی؛ سهیلا صادقی فسا؛ طوبی شاکری گلپایگانی