نویسنده = طلابکی طرقی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. قاعده نفی غرر در نکاح در سخنان فقها و حقوق ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-123

زینب طلابکی طرقی؛ سید مهدی دادمرزی