نویسنده = شکیب نژاد، احسان
تعداد مقالات: 1
1. خشونت برخط (آنلاین) علیه زنان از منظر حقوق بین‌الملل بشر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-96

علی مشهدی؛ احسان شکیب نژاد؛ موسی کرمی