نویسنده = پروین، ستار
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی دلایل تأخیر ازدواج دختران: یک پژوهش کیفی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-159

زینب فعله گری؛ ستار پروین؛ مهربان پارسامهر