نویسنده = خسرو‌پناه، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. خوانشی نو در توصیف و تحلیل خاستگاه تفاوت‌های جنسیتی از نگاه علامه طباطبایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-81

محمود خلیلیان شلمزاری؛ عبدالحسین خسرو‌پناه