نویسنده = طباطبائی، مریم السادات
تعداد مقالات: 1
1. کنش های رفتاری حجاب در واقعه‌ی عاشورا و نتایج تربیتی حاصل از آن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 111-131

علی ستاری؛ مریم السادات طباطبائی