نویسنده = طباطبایی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی فقهی ماهیت جدایی زن از شوهر مفقود الاثر و حکم عده او

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-29

رضا عندلیبی؛ سید مصطفی طباطبایی