نویسنده = خورشیدنام، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی هویت زنانه در سینمای ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-59

علی انتظاری؛ عباس خورشیدنام