نویسنده = موسوی زاده، مینا
تعداد مقالات: 2
1. سنخ‌شناسی نگرش به ارزش‌های سنتی خانواده

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 68-95

محمدتقی کرمی؛ مینا موسوی زاده


2. بازنمایی خانواده در رمانهای منتخب نویسندگان زن سه دهه معاصر ایران (1390-1360)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 163-196

سمیه شالچی؛ الهه فزونی؛ مینا موسوی زاده