نویسنده = نژادسالاریه، محجوبه
تعداد مقالات: 1
1. اثر حسن نیت در ثبوت خیار تدلیس در نکاح

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-67

احمد مرتاضی؛ محجوبه نژادسالاریه