نویسنده = ال بویه، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مری وارن و استدلال های پیامدگرایانه برجواز سقط جنین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-158

فاطمه جمشیدی؛ علیرضا ال بویه