نویسنده = مشهدی، علی
تعداد مقالات: 2
1. خشونت برخط (آنلاین) علیه زنان از منظر حقوق بین‌الملل بشر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-96

علی مشهدی؛ احسان شکیب نژاد؛ موسی کرمی


2. تأثیر سیاست تقنینی بر نرخ رشد جمعیت در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-91

علی مشهدی؛ مسعود فریادی