نویسنده = ویسی، سیمین
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای همسرگزینی و رضایت از زناشویی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-68

علی انتظاری؛ سیمین ویسی