نویسنده = طبیب‌زاده حائری، سید‌حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ماهیت فقهی و حقوقی خلع

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-160

‌جواد حبیبی‌تبار؛ سید‌حسن طبیب‌زاده حائری