نویسنده = سنجرانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. آثار شروط ضمن عقد نکاح

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 99-126

ابوالقاسم علیدوست؛ مهدی سنجرانی