نویسنده = قنبرپور، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. مشروعیت ازدواج با شرط محدودیت در تمکین

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-134

بهنام قنبرپور؛ سید جواد سید علیزاده گنجی